Jak pracujemy?

Obsługa przedsiębiorców – współprace rozpoczyna przeprowadzenie audytu prawnego odnośnie rozwiązań zastosowanych w firmie, bieżąca obsługa polega na doradzaniu w bieżących kwestiach działalności firmy, w tym w kwestiach pracowniczych, doradztwo w zakresie cen transferowych obejmuje audyt prawny oraz doradztwo w zakresie umów pomiędzy podmiotami powiązanymi

Obsługa Klientów indywidualnych – współpracę rozpoczyna porada prawna, w ramach której Klient otrzymuje ustnie informację na temat potencjalnych rozwiązań, Klient może zlecić prowadzenia sprawy Kancelarii po uzyskaniu porady prawnej.